ISO SİSTEM BELGELENDİRME HİZMETLERİ

Kalite ve müşteri odaklı yönetim için gerekli olan ve sizi bir adım ileri taşıyacak ISO sistem belgelerine kolayca sahip olmak için bize ulaşın!

Kurumsal imajınız için bizimle çalışarak firmanız için gerekli olan belgeleri temin edin!

ISO YÖNETİM SİSTEMLERİ NEDİR?

Yönetim sistemleri, firmayı bir bütün olarak ele alan, müşteri odaklı bir yönetim anlayışının kalitenin ilk şartı olması gerektiğine vurgu yapan ve bunun için tüm süreçlerin bir bütün halinde yürütülmesini gerektiğini düşünen bir anlayıştır. Birçok standarttan oluşurlar. Bu standartlara sahip olmak kurumsal imaj açısından bir gerekliliktir. Firmalar bütünsel kalite ve müşteri odaklı yönetim için bu standartlardan kendi sektörleri için düzenlenmiş olanların belgelerini almalı ve o standarda uygun hareket etmelidir.

Biz, bu aşamada firmaların yönetim sistemleri belgelendirme süreçlerinde dikkat etmeleri gereken her aşamayı planlayarak standardın en kolay ve hızlı şekilde alınmasını ve uygulanmasını sağlarız.

Yönetim Sistemleri Belgelendirme Danışmanlığı

ISO (ULUSLARARASI STANDART ORGANİZASYONU) NEDİR?

1947 yılında İsviçre’nin Cenevre şehrinde kurulmuş bir organizasyondur. Amacı; dünya çapında geçerliliği olacak şekilde standartlar yayımlamak ve ürünlerin uluslararası dolaşımında katkıda bulunmaktır.

Bu bağlamda yönetim sistemi belgelendirme faaliyetleri; kuruluşların, işletme yönetim standartlarına uygunluğunun tespiti ve tescili ile olmaktadır. ULSTURK, kuruluşların uyguladığı bu standartları tespit ve tescil faaliyetlerini tüm sistem belgelendirme kapsamı ile ulusal geçerliliği olarak vermektedir.

YÖNETİM SİSTEMLERİ KAPSAMIMIZ

Aşağıda ISO yönetim sistemleri belgelendirme hizmetlerimizin kapsamı listelenmiştir. İstediğiniz belgelendirme danışmanlığı talebini bize iletebilirsiniz. Aşağıdaki hizmetlerimiz haricinde ihtiyacınız olan belgelendirme işlemlerini bizimle paylaşabilirsiniz.

Yönetim Sistemleri Belgelendirme Danışmanlığı

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001:2015 Belgesi, ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirleyen temel yapıdır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim sistemi modelidir.

Ohsas 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İş yerlerinde işlerin gerçekleştirilmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkilerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla sistemli ve bilimsel bir şekilde tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi ve bu tehlikelere ve risklere yönelik önlemlerin alınması çalışmaları yaklaşıma “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” denir.

İso 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Bir gıda zincirinde ham madde temininden başlayarak, gıda hazırlama, işleme, üretim, ambalajlama, depolama ve nakliye gibi gıda zincirinin her aşamasında tehlike analizleri yaparak, kontrol noktalarını belirleyen ve herhangi bir problemi henüz oluşmadan önleyen sistemin korunmasını sağlayarak güvenilir gıdaların üretilmesini sağlayan, her kuruluşa uygulanabilen, gıda güvenliği sistemidir.

İso 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Faydalı Model kimyasal maddelere uygulanamayan bir sistemdir. Teknik açıdan ürünü geliştirmeye yönelik sanayi buluşlarını kapsar.

İso 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Kurumlar ve bireylerin sahip olduğu en değerli varlıkları olan bilginin; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik nitelikleri bakımından sürekli korunması gerekmektedir.

Yönetim Sistemleri Belgelendirmeleri ile İlgili Daha Fazla Ayrıntı İçin!

İşlemlerin yapılış aşaması, teklif, hizmet kapsamımız hakkında bilgi almak için tıklayın!

TOP