YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI DANIŞMANLIĞI

Gümrükleme işlemlerinizi kolaylıkla yerine getirin!

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası alma sürecinizde size danışmanlık yaparak kısa sürede ihracat işlemlerinizi daha kolay gerçekleştirmenizi sağlarız.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası alma süreçleri ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi bize hemen sorabilirsiniz.

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ
SERTİFİKASI DANIŞMANLIĞI

Uzman danışmanlarımızdan ücretsiz bire bir destek almak için aşağıdaki formu doldurun.

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI NEDİR?

Gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür.

Gümrük mevzuatına göre serbest bölgeler dahil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ve en az üç yıldır fiilen faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilere yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınır. Belgenin belirli bir süresi yoktur; her yıl, yerinde kontrol ile kontrol edilerek hak sahibinin statüsünü sonsuza kadar kullanması sağlanır.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI VERİLİRKEN HANGİ KOŞULLARA BAKILIR?

 • Güvenilirlik Koşulu
 • Ticari Kayıtların Güvenilir ve İzlenebilir Olması Koşulu
 • Mali Yeterlilik Koşulu
 • Emniyet ve Güvenlik Koşulu

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNÜN SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR NELERDİR?

 • Gümrük idaresine eşyayı sunmadan kendi tesislerinde yerinde gümrükleme yapabilme
 • İthalat yapılacak eşyayı ithalat gümrük idaresine sunmadan yerinde gümrükleyebilme
 • Transit eşyayı varış gümrük idaresine sunmadan kendi tesislerine sevk edebilme
 • Teminatlı işlemlerde her bir işlem için ayrı teminat yerine götürü teminat kapsamında süresiz teminat verebilme
 • Teminat işlemlerinde kısmi teminat sağlayabilme
 • Vize işlemlerine gerek kalmaksızın ATR dolaşım belgesi düzenleyebilme
 • Eşyanın değerine bakılmadan fatura beyanı düzenleyebilme
 • Eksik belgeyle beyanda bulunabilme
 • Taşıt üstü işlemlerden yararlanabilme
 • Eşyanın ithali sırasında 6 ay öncesine kadar alınmış tahlil raporu ibraz edebilme
 • Gümrük yönetmeliği ile belirlenmiş eşyayı tahlil sonuçlarını almadan teslim alabilme
 • Konşimentosu ibraz edilmeyen petrol ve ürünlerini konşimento ibrazından önce alabilme
 • Ayniyat tespitine ilişkin bakanlıkça yapılacak farklı düzenlemelerden faydalanabilme
Yönetim Sistemleri Hizmetlerimiz
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası

ONAYLANMIŞ İHRACATÇI NEDİR?

İhracatta yerinde gümrükleme, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR dolaşım belgesi düzenleme ve vize etme, eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı düzenleme izinlerinden en az birine hak kazanmış kişilere onaylanmış ihracatçı denilmektedir

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMASININ ÖNEMİ

Karşılıklı tanıma anlaşması, YYS benzeri uygulamalara sahip ülkelerle imzalanacak olan ve anlaşmaya taraf ülkelerin birinin vermiş olduğu yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün diğer taraf ülkelerce de kabul edilmesine olanak sağlayan bir anlaşmadır. Bu sayede yetkilendirilmiş yükümlü statü belgesi sahibi firmalar, anlaşmaya taraf ülkelerce daha güvenilir olarak kabul edilir ve bu ülkelerle yapılacak ticarette daha az kontrole tabi tutulur. Ayrıca ülke tarafından sunulan öncelikli kontrol gibi kolaylıklardan faydalanır.

Mevzuat Birimi Ulstürk

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ UYGULAMASININ GENEL FAYDALARI

 • Gümrük idaresiyle ticaret erbabı arasında işbirliği artışı
 • Gümrük idaresinin iş yükünün hafifletilmesi, riskli sevkıyatlara daha çok odaklanabilmesi ve kaçakçılık faaliyetleriyle daha etkin mücadele edilebilmesi
 • Gümrüklerdeki eşya hareketlerinin ve araç sevkıyatlarının hızlandırılması
 • Yasal ticaretin kolaylaştırılması ve yasa dışı ticaretle mücadelede etkinliğin arttırılması
 • Ülkenin uluslararası rekabet gücünün artması
 • Ülkenin yabancı yatırımlar için daha cazip hale gelmesi
 • Dış ticaretin hızlı ve kolay yapıldığı bir ülke olarak tanınma
 • Ulusal ve uluslararası piyasalarda ticaret ortağı olarak daha çok tercih edilme
 • Uluslararası ticaretteki emniyet ve güvenlik açıklarının azaltılması yoluyla güvenli ticaretin teşvik edilmesi
 • İşlemlerin daha az maliyetli ve daha hızlı gerçekleştirilmesi yoluyla ihracatın desteklenmesi
 • Uluslararası standartlarda daha etkin ve verimli çalışan, daha yüksek rekabet gücüne ve daha iyi iç kontrol süreçlerine sahip firma sayısında artış sağlanması
 • Tedarik masraflarının azalması ve tedarikçilerle işbirliğinin artması
 • Yurt dışı alıcılarına eşyayı zamanında teslim edebilme
 • Uluslararası pazarlarda tedarikçi olarak daha çok tercih edilme
 • Uluslararası piyasalarda güvenilir olarak tanınma
 • Karşılıklı tanıma anlaşması yapılan ülkelerde yetkilendirilmiş yükümlü olarak kabul edilme ve o ülkede yetkilendirilmiş yükümlüler için sağlanan ayrıcalıklardan mütekabiliyet esasına dayanılarak faydalanabilme
 • TC logosunu kullanma hakkı

YYS'ye sahip olarak ticaret işlemlerinizi daha kolay yapın!

Dış ticaret işlemlerinizi kolaylaştırın, indirim ve imtiyazlardan faydalanın!

DİĞER BELGELENDİRME DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası alma sürecinde bizimle çalışmak ister misiniz?

Danışmanlık kapsamında sunduğumuz hizmetler ve fiyat politikamızı öğrenmek istiyorsanız teklif talep edebilirsiniz.

TOP