ANTREPO NEDİR? TİPLERİ NELERDİR?

Firmaların yurtdışına ürün gönderdiklerinde veya yurtdışından bir ürün aldıklarında yapılması gereken belli başlı gümrükleme işlemleri bulunmaktadır. Bu gümrükleme işlemlerinin gerçekleşebilmesi için belli bir süre aldığı için yurda girişinden önce ürünlerin depolarda bekletilmesi gerekir. Bu depolar gümrük binalarının yakınlarında yer almaktadır ve bu depolara “Antrepo” adı verilmektedir. Buraya konulan malların vergisi ödenmemiş olup, gerekli işlemler tamamlanıncaya kadar burada koruma altında tutulur. Burada tutulan ürünler “Ticari Ürünler” olarak geçer.

Liman Dolum Hizmetleri

ANTREPO TİPLERİ

Antrepolar; Kısaca gümrük gözetiminde yer alan eşyaların izni verildiği durumlarda konulan depolardır. Antrepolar 6 farklı sınıflandırma içerisinde incelenebilir.

01

A TİPİ ANTREPO

A tipi antrepoda işletici depoda bulunan ürünlerde herhangi bir noksanlık bulunması durumunda gümrük vergilerini ödemekle yükümlüdür. Eşya bu antrepolara konulduğunda işletmecileri de kira kazancı elde ederler.
02

B TİPİ ANTREPO

B tipi antrepolarda ise kullanıcı eşyadan sorumludur. Antrepo işleticisine sınırlı ölçüde sorumluluk verilir. Eğer gümrük idaresi izin verirse B tipi antrepodaki ürün gümrüğe sunulmaz.
03

C TİPİ ANTREPO

C tipi antrepolar özel antrepolardır. İşleticisi ve kullanıcısı aynı kişidir. Buraya konulan eşyaların eşya listesinde belirtilen eşyalar dışında olmaması gerekmektedir.
04

D TİPİ ANTREPO

D tipi antrepolarda da işletici ve kullanıcı aynı kişidir. Buradaki ürünlerin gümrüğe sunulmasına gerek olmadan işlem yapabilme imkanı vardır. Eşya listesi haricinde bu antrepoya ürün konulabilir ancak gümrükler genel müdürlüğünden izin alınması gerekmektedir.
05

E TİPİ ANTREPO

E tipinde de işletici ve kullanıcı aynı kişidir. Depolama yeri olmadan da işlemler yapılabilmektedir. Burada antrepo stok defteri tutulmaktadır.
06

F TİPİ ANTREPO

F tipi antrepolar gümrük idareleri tarafından işletilmektedir. Genel antrepolar olarak geçer. Geçici depolama yerleri F tipi antrepo olarak kullanılabilmektedir.

Daha Fazla Ayrıntı İçin!

İşlemlerin yapılış aşaması, teklif, hizmet kapsamımız hakkında bilgi almak için tıklayın!

TOP